SunGard Availability Services

Go Search
Skip navigation links

Tjänster

IT Recovery

Sungard AS IT Recovery

Ni har förmodligen investerat mycket tid och pengar för att integrera servrar och system som kör de applikationer som är kritiska för företaget. Väl förberedda företag har budget för att upprätthålla en reserv med extra servrar. Om det uppstår en störning, hur snabbt skulle ni få dem att fungera igen?

SunGard IT Recovery

Sungard AS Technology Recovery-tjänster tillhandahåller en mångmiljoninfrastruktur som fokuserar på att återskapa servrar. Vi sköter åtaganden av alla storlekar, från en handfull servrar till återskapandet av hela företag med många kontor över hela landet.

Spendera mindre – få mer
Ni kommer att spendera mindre på ett för-konfigurerat recovery-paket från Sungard AS än ni skulle på att köpa och upprätthålla era egna backup-servrar. Värt att fundera på.

SunGard Availability Services